system GPS

 

Godnym polecenia dla klientów jest posiadany przez Agencję Ochrony "Gardę" satelitarny system lokalizacji pojazdów GPS. System ten może być również wykorzystywany do monitorowania obiektów stałych.


System technicznego zabezpieczania obiektów i obszarów realizowany jest przez Agencję Ochrony "Garda" kompleksowo - od zaprojektowania systemu przez jego zamontowanie do całodobowej i bieżącej obsługi. Koszty tego systemu obejmują cenę zainstalowanego w obiekcie sprzętu łącznie z kosztami montażu oraz zryczałtowany abonament miesięczny.


Dysponujemy także oznakowanymi i nieoznakowanymi samochodami interwencyjnymi.


Najbardziej efektywna ochrona osób i mienia występuje przy połączeniu bezpośredniej ochrony fizycznej z ochroną techniczną.