policealne studium ochrony

 

Centrum Doskonalenia Kadr
"GARDA"
POLICEALNE STUDIUM OCHRONY OSÓB I MIENIA

we Wrocławiu ul. Kościuszki 34

W roku 2001 Agencja Ochrony "GARDA" we Wrocławiu uruchomiła nabór do policealnego studium o nazwie Centrum Doskonalenia Kadr "GARDA" Policealne Studium Ochrony Osób i Mienia. Jesteśmy szkołą niepubliczną posiadającą status szkoły publicznej, nadany decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 12/01 z dnia 4.07.2001 r.

Z ajęcia odbywają się w systemie zaocznym - dwa razy w miesiącu - soboty i niedzielę w 1,5 rocznym cyklu kształcenia.

Absolwent otrzymuje świadectwo z tytułem - technik ochrony fizycznej osób i mienia. Świadectwo naszej szkoły pozwala na ubieganie się o licencję I lub II stopnia bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

Plan pracy szkoły oparty został na podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia - rozporządzenie MEN z 1999 r.
Obejmuje trzy bloki tematyczne:

 • blok ogólny - dający podstawy prawne do wykonywania zadań ochrony osób i mienia, podstawy psychologii i socjologii pracy, etyki zawodowej, rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku narkomanii, terroryzmu, organizacji i zarządzania
 • blok prawny - wprowadzający elementy prawa m.in. cywilnego, prawa pracy, prawa karnego, wykroczeń
 • blok zawodowy - obejmujący m.in. fizyczną ochronę osób, fizyczną ochronę mienia, konwoje, techniczne środki zabezpieczeń, w tym wprowadzenie do systemów alarmowych, w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej, samoobronę i techniki interwencyjne oraz wyszkolenie strzeleckie

w łącznej liczbie 435 godzin dydaktycznych.

Kryteria naboru:

 1. wykształcenie średnie
 2. dostarczenie wymaganych dokumentów
 3. dokonanie wpłaty wpisowego
 4. podpisanie umowy o świadczenie usługi edukacyjnej

Wymagane dokumenty:

 1. C.V.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 3. Oświadczenie o niekaralności
 4. Zaświadczenie lekarskie
 5. 3 fotografie

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać
pod nr telefonu: 071/372-38-95 lub 071/372-39-06