o firmie

 

Agencja Ochrony "Garda" powstała we Wrocławiu na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych, który udzielił 19.06.1995 r. jej właścicielowi i twórcy - Andrzejowi WOZIŃSKIEMU koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej. Na rynku usług firma istnieje do 01.07.1995. Przedmiotem działalności firmy są kompleksowe usługi ochrony obiektów, konwojowania wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Biuro firmy mieści się we Wrocławiu przy ul. Podwale 64, a teren jej działalności obejmuje cały kraj (tel. 372-38-95, tel./fax. 372-36-09), e-mail: garda@garda.com.pl.


Agencja Ochrony "Garda" została wpisana przez Urząd Miejski Wrocławia do ewidencji działalności gospodarczej i otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w systemie identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON statystyczny numer identyfikacyjny.


Agencja Ochrony "Garda" działa na rynku usług ochrony osób i mienia i bierze udział w przetargach w oparciu o Ustawę z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych.

W celu podniesienia wiarygodności i solidności firmy Agencja Ochrony "Garda" zawarła ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeniowym HESTIA Insurance S.A.

W związku z uchwaloną przez sejm w dniu 22 sierpnia 1997 roku Ustawą o ochronie osób i mienia i związanymi z nią uregulowaniami i wymogami Agencja Ochrony "Garda" otrzymała w dniu 21 czerwca 2000 roku nową KONCESJĘ nr L 1013/00 w zakresie usług ochrony osób i mienia. Agencja Ochrony "Garda" jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Firm Fizycznej i Technicznej Ochrony Mienia w Warszawie.


Dyrektorem i właścicielem Agencji Ochrony "Garda" jest Andrzej WOZIŃSKI. To były żołnierz zawodowy, posiadacz licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia i absolwent Studium Podyplomowego z zakresu służb ochrony businessu - osób, mienia i usług detektywistycznych w Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie.


P racownicy firmy wywodzą się w większości z byłych żołnierzy zawodowych z oddziałów specjalnych jak i policjantów m.in. z kompani antyterrorystycznej. Są to wysokiej klasy specjaliści przygotowani do działalności w różnych trudnych i ekstremalnych warunkach. Większość naszych pracowników posiada już licencję I i II stopnia pracownika ochrony fizycznej. Pozostali pracownicy systematycznie odbywają szkolenia uzupełniające na licencje pracownika ochrony fizycznej oraz pracownika zabezpieczenia technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku.


Wszyscy nasi pracownicy są w pełni umundurowani, posiadają widoczne logo firmy i wyposażeni są w zależności od potrzeb w środki przymusu bezpośredniego, w tym także broń palną. Pracownicy dysponują bezprzewodowymi i przewodowymi środkami łączności oraz środkami technicznymi potrzebnymi do natychmiastowego działania w przypadku zagrożenia.
Profesjonalizm, doświadczenie zawodowe i odpowiedzialność to główne cechy charakteryzujące naszych pracowników.


O rzetelności i jakości naszych usług świadczą liczne referencje otrzymane od naszych zadowolonych klientów.