ochrona osób i mienia

 

Głównym kierunkiem działania firmy jest ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej.

Zapewniamy ochronę i bezpieczeństwo tak osób jak i mienia każdej firmy, przedsiębiorstwa, budowy, banku, uczelni, szkoły, imprez sportowych i kulturalnych, stacji paliw itp. poprzez objęcie ich profesjonalną ochroną fizyczną przez licencjonowanych pracowników ochrony.

Agencja Ochrony "Garda" ochrania również obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie wynikającej z Ustawy z 1997 roku. Uzyskuje w tym zakresie wymagane certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z Ustawą "O ochronie informacji niejawnych" z dnia 22 stycznia 1999 roku. Agencja Ochrony "Garda" dla takich obiektów sporządza i uzgadnia plany ochrony wymagane przez Ustawodawcę. Nasi pracownicy wyposażeni są dodatkowo w obiektową broń palną.

Obiekty naszych Klientów chronione są najczęściej w systemie całodobowym lub według zapotrzebowania.

Oferowane przez naszą firmę usługi obejmują przede wszystkim:

  • Strzeżenie mienia ruchomego i nieruchomego zgromadzonego i wchodzącego w skład obiektu
  • Przeciwdziałanie próbom kradzieży i włamań, uszkodzeń i dewastacji elementów stałych oraz wystroju wewnętrznego i zewnętrznego
  • Zapewnienie porządku, przeciwdziałanie zakłóceniom ładu i wybrykom chuligańskim
  • Kontrolę ruchu osobowego, w szczególności niedopuszczenie do wtargnięcia na teren obiektu czy szkoły osób niepożądanych (w tym dealerów narkotyków)
  • Kontrolę ruchu towarowego
  • Organizację i podejmowanie akcji ratowniczych w przypadkach wystąpienia wypadków i awarii technicznych oraz informowanie o tych wydarzeniach stosownych służb
  • Wykonywanie innych zadań związanych z bezpieczeństwem wynikających z aktualnej sytuacji na terenie ochranianym

Nasi pracownicy są w pełni umundurowani i wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego oraz posiadają środki łączności bezprzewodowej.

Gwarantujemy pracowników przeszkolonych i posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe. Agenci Ochrony przeszkoleni są ponad to z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, a także z tematyki przeciwdziałania narkomanii i umiejętności rozpoznawania narkotyków oraz osób będących pod wpływem środków odurzających.