monitoring obiektów

 

Montujemy również w zależności od potrzeby Klienta różne rodzaje czujek, kontaktrony, systemy alarmowe, czytniki kart magnetycznych i współpracujące z nimi niezależne centrale i manipulatory (szyfratory).

Godnym polecenia dla klientów jest posiadany przez Agencję Ochrony "Garda" satelitarny system lokalizacji pojazdów GPS. System ten może być również wykorzystywany do monitorowania obiektów stałych.

System technicznego zabezpieczania obiektów i obszarów realizowany jest przez Agencję Ochrony "Garda" kompleksowo - od zaprojektowania systemu przez jego zamontowanie do całodobowej i bieżącej obsługi.

Dysponujemy także oznakowanymi i nieoznakowanymi samochodami interwencyjnymi.
Koszty tego systemu obejmują cenę zainstalowanego w obiekcie sprzętu łącznie z kosztami montażu oraz zryczałtowany abonament miesięczny.

Najbardziej efektywna ochrona osób i mienia występuje przy połączeniu bezpośredniej ochrony fizycznej z ochroną techniczną.