kursy, szkolenia

 

Agencja Ochrony "Garda" wychodząc na przeciw zapotrzebowaniom na licencjonowanych pracowników ochrony (wymóg ustawy) organizuje od 1999 roku cykliczne kursy na licencję I i II stopnia pracownika ochrony fizycznej.


Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego niezbędnego do uzyskania takiej licencji. Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 sierpnia 1998 roku (Dz.U. nr 113 poz. 731) i obejmuje łączenie na I stopień 245 godzin, a na II stopień 240 godzin (lub 335 godzin rozszerzony o strzelanie i techniki interwencyjne) zajęć teoretycznych, praktycznych i seminariów:

  • tematyka zajęć obejmuje:
  • blok ogólnoprawny
  • blok zawodowy: ochrona osób, ochrona mienia
  • blok wyszkolenie strzeleckie
  • blok samoobrona i techniki interwencyjne

Wykładowcami na kursach są doświadczeni pracownicy - praktycy - w większości obecni i byli oficerowie policji i wojska.

Korzystamy także z kadry zawodowej Ośrodka Kształcenia Policji oraz kadry Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki z Zakładu Teorii i Praktyki Strzelań.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym a uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, które jest niezbędne przy składaniu dokumentów w KWP o wydanie licencji odpowiedniego stopnia pracownika ochrony fizycznej.

W 2001 roku Agencja Ochrony "Garda" uruchomiła na podbudowie szkoły średniej niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej o nazwie Centrum Doskonalenia Kadr "GARDA" Policealne Studium Ochrony Osób i Mienia. W jednorocznym cyklu szkoła realizować będzie program nauczania zawarty w rozporządzeniu MEN z dnia 15.02.1999 roku. Kształcenie odbywać się będzie w systemie zaocznym, a absolwenci szkoły otrzymają tytuł: Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia. Tytuł ten upoważnia do ubiegania się o licencję pracownika ochrony fizycznej bez zdawania egzaminu państwowego.