konwoje wartości inkaso

 
 • Strzeżenie mienia ruchomego i nieruchomego zgromadzonego i wchodzącego w skład obiektu
 • Przeciwdziałanie próbom kradzieży i włamań, uszkodzeń i dewastacji elementów stałych oraz wystroju wewnętrznego i zewnętrznego
 • Zapewnienie porządku, przeciwdziałanie zakłóceniom ładu i wybrykom chuligańskim
 • Kontrolę ruchu osobowego, w szczególności niedopuszczenie do wtargnięcia na teren obiektu czy szkoły osób niepożadanych (w tym dealerów narkotyków)
 • Kontrolę ruchu towarowego
 • Organizację i podejmowanie akcji ratowniczych w przypadkach wystąpienia wypadków i awarii technicznych oraz informowanie o tych wydarzeniach stosownych służb
 • Wykonywanie innych zadań związanych z bezpieczeństwem wynikających z aktualnej sytuacji na terenie ochranianym

Nasi pracownicy są w pełni umundurowani i wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego oraz pozsiadają środki łączności bezprzewodowej.

Gwarantujemy pracowników przeszkolonych i posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe. Agenci Ochrony przeszkoleni są ponad to z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, a także z tematyki przeciwdziałania narkomanii i umiejętności rozpoznawania narkotyków oraz osób będących pod wpływem środków odurzających.

Agencja Ochrony "Garda" oferuje usługę konwojowania wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych oraz inkaso należności. Usługi nasze polegają na:

 • Odbiorze walorów pieniężnych poprzez codzienny transport gotówki bezpośrednio z Państwa firmy pod wskazany adres
 • Odprowadzanie utargów do kas bankowych
 • Transporcie i ochronie pracowników Państwa Firmy w drodze do banku i z banku
 • Przewozie wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych zgodnie z Państwa życzeniem

Konwojowanie i inkaso wartości odbywa się samochodami przystosowanymi do wykonywania tego typu usług. Ochronę stanowią uzbrojeni w broń palną agenci ochrony. Wszystkie usługi wykonywane są zgodnie z zarządzeniem Prezesa NBP. Gwarantujemy Państwu:
- pełna odpowiedzialność za powierzone mienie
- dyspozycyjność
- dyskrecję
- profesjonalną obsługę
- konkurencyjne ceny z możliwością negocjacji